Aktuální informace ke znovuotevření MŠ a ZŠ Velký Dřevíč

Vrácení peněz za nerealizované kroužky od Domina Hronov

Vážení rodiče,

v případě, že Vaše dítě nemůže znovu nastoupit do kroužku z důvodu:

 1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
 2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz „Čestné prohlášení“),

můžete si podat vyplněnou Žádost o vrácení peněz a to nejpozději do 5. 6. 2020. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Organizace vyučování od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že škola se otevře 25. května, zveřejňujeme manuál, který budou muset žáci dodržovat:

 1. vstup do školy bude v 7.20 hod.
 2. žáci musí čekat před školou ve 2 metrových rozestupech a rouškou na ústech
 3. budou pouštěni postupně do budovy školy, kde se jim změří teplota a bude provedena dezinfekce rukou
 4. žáci budou jednotlivě chodit do svých tříd a stále musí mít roušku
 5. žák musí mít na každý den 2 roušky a čistý pytlík, kam se uloží použitá rouška
 6. ve třídě sedí každý sám v lavici
 7. použití roušek při hodině záleží na učiteli
 8. o přestávce na toaletu žák roušku mít musí a chodí jednotlivě
 9. žáci budou rozděleni do dvou výchovných skupin, které se nebudou měnit
 10. žáci si musí pravidelně mýt a dezinfikovat ruce, musí dodržovat rozestupy
 11. žáci, kteří jdou do školy, mají zajištěné obědy, pokud nemáte zájem, je nutné si obědy odhlásit
 12. po skončení výuky jde 5. ročník na oběd v 11.30 a 1., 2., 3. a 4. ročník v 11.50.
 13. odpolední družina není
 14. vzhledem k tomu, že rodiče do školy ani do jídelny nesmí, mohou si dítě vyzvednout po obědě před školkou nebo školou
 15. Pozor - žák, který bude mít rýmu nebo bude nachlazený, nesmí do školy!

Moc vám děkujeme za pochopení, ani pro nás není jednoduché dodržovat všechna hygienická opatření zavedená vládou ČR.

S pozdravem kolektiv učitelů

Otevření MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením a zajištění zdraví při pobytu dětí v MŠ, prosíme všechny rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte ve školce (mateřská dovolená, home office a jiné). Jedná se o snížení počtu dětí ve třídě tak, abychom zajistili co největší ochranu dětí při dodržení všech hygienických opatření. Upozorňujeme zejména na to, že děti nebudou mít roušky, budou si hrát tak, jako obvykle tzn. spolu, jíst budou u jednoho stolu a spát ve společné ložnici.

Po dohodě se zřizovatelem bude naše MŠ otevřena od pondělí 25. 5. 2020.

OBRATEM (NEJPOZDĚJI DO 13. 5. 2020) OZNAMTE, ZDA A KDY VAŠE DÍTĚ DO ŠKOLKY NASTOUPÍ.
Oznamte cestou e-mailu: msvelkydrevic@seznam.cz nebo telefonicky: 607 132 775.

Děkuji, V. Křičková

Ke stažení: Čestné prohlášení

Otevření ZŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

oznamujeme, že od 25. 5. 2020 bude opět zahájeno školní vyučování. Nástup dítětě do školy je dobrovolný a na vašem uvážení.

Nejpozději do 13. 5. 2020 prosíme o závazné nahlášení docházky vašeho dítěte a odevzdání čestného prohlášení, které Vám bylo zasláno e-mailem. Čestné prohlášení je také možné vyzvednout ve škole.

Moc děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče,
vzhledem k současnému dlouhodobému uzavření mateřské školy vám sděluji:

- v době letních prázdnin bude mateřská škola otevřena po celé dva měsíce (červenec, srpen)

- úplata za předškolní vzdělávání za období uzavření školy z důvodu koronaviru vám bude vrácena na účet poměrnou částkou po znovuotevření mateřské školy

Věra Křičková, ředitelka MŠ

Ve Velkém Dřevíči dne 26. 3. 2020

Ošetřování

Rodiče, kteří potřebují vystavit ošetřování, se mohou zastavit v budově ZŠ v pondělí a ve středu vždy od 8 do 10 hod.

Úkoly

Žákům ZŠ budou učitelé posílat úkoly e-mailem, prostřednictvím SMS nebo i přes FB vždy v pondělí a ve středu.

Prosíme rodiče i děti o důslednost a pravidelnost v domácí výuce.

Pokud má někdo ve škole pracovní sešity nebo učebnice, může je RODIČ vyzvednout v pondělí nebo ve středu od 8 do 11 hod. Netýká se to školních sešitů - ty nebudou děti potřebovat.